Bidra med öppna data eller andra öppna resurser

Varför bidra?

Genom att bidra med öppna data eller andra öppna resurser får din organisation:

  • Uppmärksamhet, både för organisationen i stort och de kulturarvsresurser ni bidrar med. Vi kommer att kommunicera brett både före, under och efter eventet.
  • Chans att se resurserna utvecklas eller kopplas ihop med andra organisationers resurser på spännande och oanade sätt, tack vare att deltagarna experimenterar kreativt med dessa. Deltagarna kommer att ha möjlighet att skapa på olika sätt, med datorer eller helt andra verktyg och material.
  • Ingå i en större nordisk kontext: Då Hack4Heritage är ett av fyra nationella event och hack (ett finskt, ett danskt, ett svenskt och ett norskt) som sker i år tack vare ett samarbete kring öppna kulturarvsdata, kommer även kulturarvsresurser från övriga nordiska länder att kopplas till eventet. Detta öppnar upp för fler intressanta resultat.
  • Möjlighet att få eller hämta input från deltagarna kring de kulturarvsresurser din organisation bidrar med.

 

Bidra – hur då?

Vilka öppna data eller andra öppna resurser? Din organisation är givetvis helt fri att välja vilka öppna kulturarvsdata eller andra öppna kulturarvsresurser ni helst vill bidra med under Hack4Heritage. Kom ihåg att inget är för stort eller smått! Man vet aldrig hur en viss resurs kan komma att användas under hacket, vilket är själva tjusningen. Vi välkomnar alla slags öppna kulturarvsdata och öppna kulturarvsresurser (såsom bilder, ljud, video etc.).

När i tiden? Det går självklart bra att din organisation bidrar med dataset eller andra resurser pö om pö, ifall det inte går att skapa tillgång till allt med en gång. En stor fördel med att tidigt komma in med data eller andra resurser är att vi hinner kommunicera tidigt kring dem och att potentiella deltagare har möjlighet att ordentligt hinna spåna på idéer kring dem.

Krav som ställs på öppna data: Enda kravet på öppna data under Hack4Heritage är att de har minst en stjärna enligt Digisams rekommendation för öppna data (för en stjärna räcker det att data är tillgängliga digitalt och har en öppen licens).

Krav som ställs på andra öppna resurser: Enda kravet för andra öppna resurser är att de är märkta med PD (Public Domain Mark) eller licensierade med CC0, CC-BY eller CC BY-SA. Här kan du läsa mer om licenserna.

 

Datahotell
Om din organisation har öppna data som idag inte har någon hemvist (dvs. inte redan är på en plattform eller så) är du välkommen att lägga upp dessa på Internetstiftelsen i Sveriges datahotell. Den uppladdade datan finns sedan också tillgänglig att tankas ner av vem som helst på http://oppnadata.se/, den nationella portalen för öppna data i Sverige. Tips! Om era data är i CSV-format kan datahotellet även skapa ett API för datamängden med en knapptryckning.

 

Pitchstafett och frågejour: Under fredagkvällen kommer alla som bidrar med öppna dataset eller andra öppna kulturarvsresurser att kort presentera dessa under ca 1-2 minuter. Allt som sker från scenen under Hack4Heritage kommer att ske på engelska, vilket inkluderar pitchstafetten. Innan eventet, under fredagkvällen och helgen kan det komma att uppstå frågor hos deltagarna kring era kulturarvsresurser – därför behöver ni utse en kontaktperson som kan svara på eventuella frågor (se stycket ovan) innan eventet (på distans), under fredagkvällen (på plats) och under helgen för eventet (på plats eller på distans).

Kommunikation: Vi ser självklart gärna att din organisation också går ut i egna kanaler med information om att ni deltar i Hack4Heritage, samt med vilka kulturarvsresurser, och att ni kommunicerar kring de vinnare som kommer att utses under eventet (kanske har vinnarna till och med skapat något med era resurser!).

Eventuell utrustning: Om ni har utrustning/hårdvara som kan användas under Hack4Heritage för att skapa spännande saker med, kontakta moa.ranung@riksarkivet.se.

Vilka får vara med och skapa? Vi välkomnar deltagare som kan koda/programmera, hantverka/designa/skapa konstnärligt eller konceptualisera/skapa idéer. Ni är också välkomna att vara med, experimentera och skapa under Hack4Heritage!

Kontakt

Frågor? Kontakta projektledare moa.ranung@riksarkivet.se

Här bidrar du med data/resurser

Här fyller du i information om öppna dataset eller andra öppna resurser som din organisation har. Genom att skicka in informationen till oss kan vi allt eftersom publicera och kommunicera om din organisations dataset/resurser. Om det finns flera öppna dataset/resurser är du givetvis mer än välkommen att fylla i formuläret flera gånger (en gång per dataset/resurs). Om det finns en länk till en webbsida där flera dataset/resurser (som tillhör din organisation) finns samlade, och där informationen här nedan framgår, är du välkommen att fylla i information om webbsidan. Sista dag att skicka in formuläret är den 1 oktober. Eftersom eventet sker på engelska, och för att våra internationella deltagare enkelt ska kunna sätta sig in i materialet, behöver formuläret fyllas i på engelska. Tack!