Hack4Heritage

Hack4Heritage är ett kreativt event och hack där fokus ligger på öppna kulturarvsdata och andra öppna kulturarvsresurser. Under fredagkvällen och hela helgen den 14-16 oktober blir Stockholms stadsarkiv i centrala Stockholm en kreativ mötesplats där kulturarvet får nytt liv i form av nya kopplingar, lösningar eller kreationer.

Vi välkomnar alla med intresse för digitalt kulturarv och öppna resurser. Du kan till exempel vara programmerare, utvecklare, designer, akademiker, student, professionell från kulturarvssektorn, slöjdare som vill utforska hur något digitalt kan översättas till något materiellt eller vice versa… Det är alla vi som deltar som tillsammans visar vad som är möjligt, och det är därför vi behöver just dig och dina idéer!

Hack4Heritage är ett av fyra nationella event och hack (ett finskt, ett danskt, ett svenskt och ett norskt) som hålls under 2016 genom ett nordiskt samarbete kring öppna kulturarvsdata, med stöd av Nordic Innovation. Därmed kommer även öppna kulturarvsresurser från andra nordiska länder att kopplas till eventet.

Hack4Heritage anordnas av Digisam i samarbete med Stockholms stadsarkiv.

Teman

Under Hack4Heritage skapar vi utifrån tre teman:

Kod

Kreation

Koncept

Du som helst kodar kan till exempel ägna dig åt kreativ användning av öppna data och andra öppna kulturarvsresurser, länkad öppen data, semantik, appar och webbtjänster. Du som helst gör kreationer kan till exempel låta dig inspireras av digitalt kulturarv för att sedan låta det manifesteras i fysisk form. Du som helst funderar kring koncept kan till exempel ägna dig åt kreativ kombination av olika källor, storytelling, e-lärande och skolresurser eller forskningsfrågor. Fältet är fritt!

Priser kommer att delas ut för varje tema (kod, kreation, koncept) och vi återkommer med mer information kring detta.

Nordiska SLUSH-priset

Ett särskilt pris för lösningar som på olika sätt har nordiska kopplingar delas ut i regi av Nordic Innovation. Vinnarna får bland annat:

  • Professionellt stöd i att utveckla och pitcha sin idé – Stödet ges av innovationskonsulter och certifierade experter på värdeskapande från Niowa Innovation & Value Creation.
  • Åka till Europas ledande start-up event SLUSH i Helsingfors för att delta i #hack4norden.
  • Träffa andra nordiska #hack4norden finalister under en gemensam workshop och middag.

Läs mer om priset och tävlingskriterierna här.

 

Slöjd Stockholm kommer att vara på plats och bidra med olika slags material såsom tyger, papper, broderigarn med mera. Slöjd Stockholm har kvalificerad kunskap kring olika tekniker och skapandeprocessen och bidrar till det kreativa utrymme som Hack4Heritage innebär. Material och utrustning gör det möjligt för dig som deltagare att arbeta med händerna för att få idéer kring digitala lösningar eller att skapa kreationer som bygger på digitalt material.

Självklart välkomnar vi även din organisation att bidra med utrusning för kreativt skapande, kontakta i så fall moa.ranung@riksarkivet.se.

Öppna data och andra öppna resurser

Här kan du läsa mer om varför din organisation bör bidra med öppna data eller andra öppna resurser och hur ni gör detta.

Först ut med öppna data till eventet är Stockholms stad, se huvudsidan för deras öppna data och deras dataportal. Stockholms stadsarkiv inleder med tillgång till Statistisk årsbok för Stockholm, 1904-2006   som också finns som teckentolkade (OCR-lästa) PDF filer i två kvaliteter (storlekar). Statistisk årsbok för Stockholms stad började ges ut i ”ny följd” 1904. Den utgörs av en sammanställning av inlevererad statistik från kommunens förvaltningar och bolag samt statistik från SCB, exempelvis Folk- och bostadsräkningar (FoB), jämförelsesiffror från andra kommuner i Stockholms län samt storstäder i Sverige och Norden. I många volymer finns enklare kartor och diagram. Volymerna 1910-1912, 1964-1965 och 1983-1984 omfattar flera år. En volym 1947-1958 innehåller endast sakregister. Urval, utformning och tilltal har varierat över åren. Fram till 1954 var årsboken tvåspråkig på svenska och franska. Från 1955 finns engelska kolumnrubriker. Ordval och begrepp varierar – ”fattigvård” blir så småningom ”social omsorg”, ”utbildning” är inte alltid samma sak som ”skola”, ”fritid” är ett relativt nytt begrepp och så vidare.

Anmäl dig här

Det är kostnadsfritt att delta under Hack4Heritage. Obs! Medtag egen dator och laddare.
Platserna är begränsade och delas ut enligt principen först till kvarn. Bekräftelsemail skickas till den e-postadress du uppgett i anmälan.
Då anmälan är bindande önskar vi besked om eventuell avbokning senast den 7 oktober till moa.ranung@riksarkivet.se. Vid senare avbokning tar vi ut en förseningsavgift à 800 kr.
cirk_vert

Arrangörer

Samarbetspartners och sponsorer